Concurs escolar "Històries de Castells"

Amb la finalitat d’estimular la realització de projectes, s’ha organitzat un concurs escolar de vídeos del programa “Històries de Castells” amb les bases següents. De forma resumida:

  1. Es poden publicar projectes des de l’inici del curs escolar fins el 31 de maig.
  2. El professorat haurà d’enviar a urvdivulga@urv.cat les relacions dels projectes publicats, indicant la relació de projectes creats, els canas de difusió i els # identificadors dels equips. El 31 de maig es tancarà el termini .
  3. Entre l’1 i el 10 de juny el jurat revisarà tots els projectes publicats, escollirà els projectes guanyadors i es donaran a conèixer a través d’aquesta plana web.
  4. Entre el 11 i el 23 de juny es realitzarà un acte en línia de nomenament de guanyadors i lliurament de premis pels equips guanyadors.

 

Tal com s’ha mencionat, és important que els vídeos del programa “Històries de Castells” desenvolupats per l’alumnat siguin compartits per Instagram, Twitter o Facebook amb l’etiqueta #HistoriesdeCastells, una etiqueta (#) identificadora de l’equip creador i la menció a la Universitat Rovira i Virgili (@universitatURV), amb la finalitat d’obtenir un efecte multiplicador de promoció del fet casteller per la seva difusió a les xarxes socials.

Bases del concurs escolar de vídeos del programa “Històries de Castells"

 

Objectiu

 

Promoure el coneixement i l’interès pel món casteller i pels seus valors de força, equilibri, valor i seny en l’alumnat d’educació primària i secundària.


Finalitat

 

Que l’alumnat d’educació primària i secundària desenvolupi projectes audiovisuals sobre el fet casteller i pels seus valors i els difongui a través de les xarxes socials.


Participants

 

Estudiants de 5è i 6è de primària, ESO i BAT.
Els projectes han de ser creats pels estudiants, en equips d’entre 2 i 4 persones guiats i acompanyats pel seu docent.
Cada equip només pot presentar a concurs un projecte per cada categoria.
La publicació dels projectes audiovisuals a les xarxes l’haurà de ser autoritzada i supervisada pel docent. Cada docent pot supervisar diversos grups.
Els docents no poden crear el contingut del projecte però com a tutors han d’ajudar els equips a desenvolupar-los.
El docent és responsable de fer complir les normes del concurs.


Categories

 
  1. Millor projecte de primària, categoria vídeo
  2. Millor projecte d’ESO, categoria vídeo
  3. Millor projecte de BAT, categoria vídeo
  4. Millor projecte de primària, categoria vídeo 360
  5. Millor projecte d’ESO, categoria vídeo360
  6. Millor projecte de BAT, categoria vídeo360

 

Tema i contingut

 

Tema:

 

El món casteller en el seu sentit més extens, i els seus valors de força, equilibri, valor i seny.

 

Es poden desenvolupar per tant vídeos sobre aspectes molt diversos, com construccions, indumentària, música, actuacions, competicions, història, personatges, locals, assajos, experiències personals, etc.


Contingut:

 

El contingut ha de ser propi.
La llengua vehicular de comunicació ha de ser com a mínim el català.
Els projectes han de tenir una durada màxima d’un minut en total.
Els projectes han de compartir-se per Instagram, Twitter o Facebook amb l’etiqueta #HistoriesdeCastells i una etiqueta (#) identificador de l’equip creador i la menció a la Universitat Rovira i Virgili (@universitatURV), per poder ser localitzats i avaluats.
El professorat responsable enviarà a urvdivulga@urv.cat una relació dels projectes publicats, indicant la relació de projectes creats, indicant els canals de difusió i els # identificadors dels equips.
No s’admeten continguts que incitin a l’odi, la violència o la discriminació o que vulnerin les lleig vigents.
Si algun projecte no compleix les normes del concurs, la URV el pot desqualificar.

Calendari

 

Es poden publicar projectes des de l’inici del curs escolar fins el 31 de maig.
El 31 de maig es tancarà el termini per l’enviament per part del professorat a urvdivulga@urv.cat de les relacions dels projectes publicats, indicant la relació de projectes creats, indicant els canals de difusió i els # identificadors dels equips.
Entre l’1 i el 10 de juny el jurat revisarà tots els projectes publicats, escollirà els projectes guanyadors i es donaran a conèixer a través d’aquesta plana web. L’organitzador no pot assegurar que es localitzin i avaluïn aquells projectes dels que el professorat no hagi enviat la relació a urvdivulga@urv.cat
Entre el 11 i el 23 de juny es realitzarà un acte en línia de nomenament de guanyadors i lliurament de premis pels equips guanyadors.

Jurat

 

El jurat és designat per la Càtedra URV per a l’estudi del fet casteller i està format per experts del món de la comunicació audiovisual i dels castells.

 

Criteris d’avaluació

 

El jurat tindrà en compte els aspectes següents:

  1. Originalitat
  2. Missatge / història
  3. Attrezzo
  4. Localització
  5. Post-producció

El criteri i decisió del jurat és inapel·lable.

 

Premis

 

El jurat escollirà un projecte guanyador per cada categoria i etapa escolar.

 

Es lliurarà com a premi una càmera 3GO per a cadascun dels 4 membres de l’equip dels projectes guanyadors de les 6 categories previstes.

 

Reserva de modificació o anul·lació

 

La Càtedra URV per a l’estudi del fet casteller es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs i les seves bases en qualssevol moment.