Guies pel desenvolupament dels projectes audiovisuals

El programa “Històries de Castells” proposa la creació de projectes audiovisuals sobre el fet casteller i els seus valors en els centres escolars d’educació primària i secundària. Tot seguit es faciliten les guies docents per desenvolupar els projectes audiovisuals, que poden concretar-se en l’elaboració de vídeos curts en format tradicional i vídeos en format 360º, d’un minut de durada en total. En el futur es pretén contemplar també la realització de projectes d’imatges, vídeos i recorreguts virtuals enriquits.

 

Als altres apartats d’aquesta web trobaràs les la informació del maquinari que es subministra en préstec als centres participants, la informació sobre el concurs escolar de vídeos i un recull de recursos de suport

Desenvolupament dels projectes audiovisuals

La guia per desenvolupar els projectes audiovisuals en vídeo que es proposa utilitzar és la del projecte d’aula Stories! del Programa EduCAC del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que és un referent a Catalunya, de qualitat reconeguda i provat. 

 

De forma resumida, eduCAC és “un programa d’educació en comunicació desenvolupat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. eduCAC té la voluntat de proporcionar, fonamentalment a les escoles, però també a les famílies, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació” Es facilita més informació a https://www.educac.cat/que-educac.

 

A Stories! la temàtica dels projectes audiovisuals és oberta i l’escullen els alumnes. Pel programa “Històries de Castells” es proposa com a temàtica específica el món casteller en el seu sentit més extens, i els seus valors de força, equilibri, valor i seny. Es poden desenvolupar per tant vídeos curts d’un minut de durada en total sobre aspectes molt diversos, com construccions, indumentària, música, actuacions, competicions, història, personatges, locals, assajos, experiències personals, etc. A més a més es subministra una guia complementària per editar vídeos en format específic de 360º.

 

Important: Els videos del programa “Històries de Castells” desenvolupats per l’alumnat han de compartir-se per Instagram, Twitter o Facebook amb l’etiqueta #HistoriesdeCastells, una etiqueta (#) identificadora de l’equip creador i la menció a la Universitat Rovira i Virgili (@universitatURV), amb la finalitat d’obtenir un efecte multiplicador de promoció del fet casteller per la seva difusió a les xarxes socials.

Guia del projecte d’aula Stories!

Al web del Projecte d’aula Stories! hi ha la proposta d’activitats per crear el projecte audiovisual amb l’alumnat en tres sessions de classe.

Es facilita una Guia per al professorat amb el detall dels continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats.

 

De forma resumida en el projecte d’aula Stories! els alumnes crearan treballant en equips un projecte en vídeo a partir d’un tipus d’imatges que actualment omplen les xarxes socials, les histories curtes, unint un conjunt d’escenes que, l’una rere l’altra, explicaran una història, transmetran un missatge o mostraran una realitat.

 

El treball s’estructura en tres sessions d’una hora de durada -preproducció, producció i postproducció-, amb continguts i durades ja definides. El treball fora de l’horari lectiu per fer les gravacions és d’una hora.

 

Tingues en compte que per accedir a tots els materials del web eduCAC, cal registrar-se al seu lloc web.

Guia complementària per gravar i editar vídeos en format 360º

Els vídeos immersius, també coneguts com vídeos 360º o vídeos esfèrics, són vídeos creats amb una panoràmica que grava en totes les direccions a el mateix temps. En el cas de vídeos basats en imatges reals la càmera pot gravar en totes les direccions al mateix temps o el vídeo es conforma de la unió d’imatges gravades per diferents càmeres orientades en direccions complementàries i conegudes. En aquestes gravacions, l’espectador té control de la direcció de visualització en temps real, generant una espècie de realitat virtual que evoluciona en el temps.

 

En aquest vincle trobareu la Guia complementària per gravar, editar i pujar a Youtube vídeos en format 360º amb les càmeres que es subministren en préstec en el marc d’aquest programa o amb càmeres 360 pròpies o fins i tot telèfons intel·ligents.

Hi estic interessat/da

Si estàs interessat/da en participar en el programa “Històries de Castells” fes-nos ho saber responent aquest formulari, on et demanarem que ens indiquis les teves dades i les necessitats de material en préstec. Per consultes pots adreçar-te a urvdivulga@urv.cat.